Konfiguracja ISF UPS

Klucz API
Hasło
Numer płatnika
Nazwa użytkownika
Wersja ISF
Usługi UPS / UPS