Konfiguracja ISF Pekaes

Login API ( ShipperId )
Hasło API ( Password )
Hasło do strefy klienta
Płatnik ( AccountNo )
Nazwa płatnika ( PayerName )
Wersja ISF
Usługi Pekaes / Pekaes