Konfiguracja ISF Patron Service

Login API
Hasło API
Numer klienta
Login WEB
Hasło WEB
Wersja ISF
Usługi Patron Service / Patron Service