Konfiguracja ISF GLS Czech

Login xasdasd
Hasło xasdasd
Id płatnika xasdads
Wersja ISF
Usługi GLS Czech / GLS Czech