Konfiguracja ISF Geis

API
Filia
Płatnik
Hasło
Imię/nazwa Użytkownika
Wersja ISF
Usługi Geis / Geis